TẬP ĐOÀN NAM THĂNG LONG
Địa chỉ: Km 8, QL 21B, Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội
Điện thoại: 0969 711 099